MAGDALENA golden section light painting III (2019)

DANCING on the CANVAS of art history, I breathe life into the Renaissance drawing by Leonardo DaVinci through the biblically rooted figure of Mary Magdalene.

Introduction to the GOLDEN SECTION light paintings in Polish

“Głos Marii Magdaleny Kossak w debacie na temat roli kobiety we wspólczesnym świecie ma formę wizualną. Wcielając się w biblijną postać swojej słynnej  patronki stworzyła trzy ruchome obrazy z alegorycznym przekazem. Jego korzenie sięgają chrześcijańskiej ikonografii i mitologii. Artystka próbuje znaleźć w nich formułę wizualnego zapisu kobiecych traum, które kulturowo i historycznie wpisane są w walkę płci. Połączenie nowych mediów z ikonami renesansu, stworzonymi przez Leonardo da Vinci,  okazują się przy tym subtelnym narzędziem jej analiz…”
Anna Tyszecka